Gleditsia triacanthos ''Pendula'' /Gledícia previslá/