Špecializovaná škôlka na stromy s balom

Stromy pestujeme na ploche približne 5 ha. Zameriavame sa na guľovité, previslé a pestrolisté odrody, ktoré sa v súčasnej dobe pestujú vo veľkostiach do obvodu kmeňa 14 - 16 cm. Pestujeme vyše 100 kultivarov stromov. Predávané stromy sú kontajnerované alebo uložené ako pôdne kontajnery a sú k dispozícií v prekorenených baloch po celú sezónu, aj v lete.